Nieuw bericht

Studenten brengen groen in kaart

geplaatst op 6 maart 18, 13:25 uur, door Maarten Terpstra

Onder leiding van enkele HvA onderzoekers waaronder Nanda Piersma die is gespecialiseerd in urban-analytics, gaat een groep HvA studenten Toegepaste Wiskunde de hoeveelheid groen op de Knowledge Mile in kaart brengen. Zij doen dit ter voorbereiding op de realisatie van Knowledge Mile Park, het meest innovatieve stadspark van Amsterdam dat de ambitie heeft om meer stoepen, gevels en daken in het gebied te vergroenen.

De studenten onderzoeken op welke manier je gebruik kunt maken van wiskunde bij deze inventarisatie. Enkele vragen die zij gaan beantwoorden zijn hoeveel m2 groen is er in het gebied en wat is het percentage groen ten opzichte van de totale oppervlakte van de buurt en hoe meet je eigenlijk groen?

Onlangs gaf Maarten Terpstra, de learning community manager van de Knowledge Mile aan de studenten een virtuele rondleiding door het gebied.

Lector Nanda Piersma verwacht dat de studenten in april hun onderzoek afronden.