Locatie

Weesperstraat

Weesperstraat

Projecten m.b.t. Weesperstraat

Beeld van de Knowledge Mile

Studenten van de Bachelor Informatiekunde aan de UvA werken voor hun gecombineerde vak Multimedia en...

Braincar

De Braincar is een mobiel kunstwerk gemaakt door kunstenaar Olaf Mooij. Het is een auto met op de ach...

Dit is de Knowledge Mile met 60.000 studenten

Het onderwijs en onderzoek van de hogescholen en universiteiten in Amsterdam is nauw verbonden met d...

Innovatief straatmeubilair

Innovatieve en duurzame bestratingsmaterialen in de openbare ruimte

De straat van de toekomst is een initiatief vanuit het Materiaalbureau van de gemeente. Het doel is o...

Knowledge Mile aantrekkelijk

Toetsen of de Wibautstraat slimmer en aantrekkelijker gemaakt kan worden. Door bestaande nieuwe technologieën inzicht te geven in beschikbare faciliteiten en voorzieningen aan de Knowledge Mile

In februari 2016 is een nieuw traject gestart met de opleiding Bedrijfskunde Management Economie en ...

Knowledge Mile Park

De groene stadsstraat van de toekomst

Amsterdam groen en duurzaam maken, dat doen we met elkaar. Sam...

Leefklimaat Valkenburgerstraat

Weesperstraat-Valkenburgerstraat als casus voor studenten Academie van Bouwkunst

Buurtbewoners van de Valkenburgerstraat zetten zich in voor de verbetering van het leefklimaat op he...

Lichtkunstwerk Translucent

Eén lantaarnpaal in Amsterdam is anders is dan alle andere. Deze lantaarnpaal lijkt bediend en aanges...

Measuring Amsterdam

Hoe maak je het gebruik van een gebied inzichtelijk? Het Citizen Data Lab focust zich binnen het proj...

Smart Urban Farming

Gebruik van technologie bij innovatieve manieren van voedselproductie in de stad

Wat zijn innovatieve manieren van voedselproductie? Groeien groenten in de toekomst in je eigen huis ...

Testgebied elektrisch vrachtvervoer

Onderzoekers en partijen uit de logistieksector gaan de Knowledge Mile gebruiken als testgebied voor...

Urban AirQ

Urbain AirQ is een speciale pilot van het Amsterdam Smart Citizens Lab om de lucht te meten in de bu...