Project   

Groen meten in de straat

A
geplaatst op 21 februari 18, 16:28 uur

HvA studenten Toegepaste Wiskunde zijn gestart met een onderzoek naar de hoeveelheid groen op de Knowledge Mile. Tot eind april gaan zij o.l.v. Nanda Piersma, lector Urban Analytics en Wouter Meys, onderzoeker Citizen Datalab de hoeveelheid groen op de Knowledge Mile in kaart brengen. De vragen die zij krijgen gaan over duurzaamheid en hoe je ´groen´ eigenlijk kunt meten? Zij gaan dit doen in het kader van de realisatie van Knowledge Mile Park, het innovatieve stadspark van Amsterdam tussen Amstelplein en het IJ.

Hoeveel vierkante meters groen zijn er in de buurt en wat is het percentage groen ten opzichte van de totale oppervlakte van de buurt? Hoeveel groen geeft Google Maps of Open Streetview en is er ook groen niet geregistreerd? 

Groen maakt gelukkig

Groen maakt de stad gezond en draagt bij aan de luchtkwaliteit en nodigt uit tot beweging en ontmoeting. Groen maakt mensen gelukkig en zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving. Groen maakt de stad klimaatbestendig door regenwater op te vangen en zorgt voor verkoeling. En last but not least geeft groen een stimulans aan de biodiversiteit.

Wij wensen iedereen heel veel succes en zien uit naar de resultaten.